Van OK naar Beter

Waarom op een OK-complex een ingreep uitvoeren als dit ook veilig en verantwoord op een andere plek kan? In Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) hebben we in samenwerking met alle betrokken zorgprofessionals specifieke ingrepen van de OK verplaatst naar locaties elders in het ziekenhuis: het dagbehandelcentrum, de polikliniek, het scopiecentrum, of de hartcatheterisatiekamer. Deze verandering betekent voor de patiënt dat de route van de behandeling eenvoudiger wordt en daarnaast is hiermee OK capaciteit vrijgespeeld.

Vraag naar OK capaciteit, duurzaamheid en verlaging zorgkosten

De zorg heeft te maken met diverse uitdagingen. Eén van deze uitdagingen is een stijgende vraag naar OK-capaciteit bij een toenemende arbeidskrapte. Dit zet druk op de wachtlijsten. Duurzaamheid is een ander belangrijk motief om de zorg van de OK naar ‘elders’ te verplaatsen. Het uitvoeren van een ingreep op een dag-behandelcentrum genereert substantieel minder afval en vereist minder energie. Tenslotte: ingrepen uitvoeren buiten de OK is goedkoper dan op de OK. Het draagt daarmee bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Project is een voorbeeld van JZOJP

Om de verplaatsing te realiseren is binnen ZGV het project ‘Van OK naar Beter’ gestart. Met dit project heeft ZGV stappen gezet om intern de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) nog beter te organiseren. De doelstellingen van dit project zijn: de schaarse zorgprofessionals doelmatiger inzetten, het ziekenhuis verder verduurzamen, de zorgkosten verlagen en de ervaren kwaliteit van zorg verbeteren.

Wij mochten de projectleiding op dit project verzorgen. In 8 maanden tijd hebben wij samen met de ZGV-collega’s:

  • OK-sessies vrijgespeeld (meer dan 100 op jaarbasis)
  • De ‘ecologische voetafdruk’ van diverse ingrepen verkleind
  • De toegangstijden en ligduur voor diverse ingrepen verkort
  • De bedrijfsvoering van het dagcentrum ZGV doorontwikkeld: de benuttingsgraad van de sessies is verbeterd en de facilitaire en logistieke werkprocessen zijn geoptimaliseerd.