Spoedzorg

Het samen organiseren van de spoedzorg

Het integraal zorgakkoord, de krapte op de arbeidsmarkt, het kwaliteitskader spoedzorgketen en de toenemende kostendruk zijn voorbeelden van ontwikkelingen die een andere organisatie van de spoedzorg vragen. Wij helpen uw regio graag in het beter organiseren van deze zorg, resultaat gericht en in verbinding met alle betrokken. Met als resultaat dat de acute zorg op de juiste plek, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip wordt verleend.

Smart Hospital

Een slim ziekenhuis: een slim gebouw en slimme processen

Of het nu gaat om de nieuwbouw van uw ziekenhuis of de verbouw van uw OK of behandelafdeling, een nieuw gebouw biedt kansen voor de verbetering van uw zorgprocessen en bedrijfsvoering. Wij ondersteunen ziekenhuizen in het slim toepassen van nieuwe technologie├źn om zo winsten te boeken.

Besparing

Kosten verlagen door standaardiseren, centraliseren en/of concentreren

De druk op de kosten in de zorg is hoog. Wij weten door standaardisatie, centralisatie en concentratie van activiteiten en middelen besparingen te realiseren voor onze opdrachtgevers. Wij doen dat altijd resultaatgericht, in gezamenlijkheid en met het belang van het zorgproces voorop!

Supply chain

Nooit meer misgrijpen!?
De organisatie van de logistiek en registratie van medische hulpmiddelen.

Wet- en regelgeving ten aanzien van het LIR, de MDR en een haperende supply chain van medische hulpmiddelen: er liggen steeds meer uitdagingen voor de materiaalverantwoordelijken van een ziekenhuis en die van de OK in het bijzonder. Met onze aanpak voldoet u aan de geldende wet- en regelgeving waardoor misgrijpen en derving voorkomen wordt.

Samen kijken naar de zorg van morgen?

Neem contact op

Aanmelden voor de Dstiny Nieuwsbrief!

Deze verschijnt 1x per kwartaal.