Digitale zorgverlening op de poli MDL van het St. Jansdal Harderwijk

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) opent met de oproep: ‘Het moet en kan beter, anders lopen we vast’. De urgentie tot verandering van de zorg is hoog. Eén van die veranderingen is: digitaal als het kan, fysiek als het moet. In ziekenhuis St. Jansdal wordt het zorgproces van de poli MDL verder gedigitaliseerd. Eind juli is gestart met een pilot digitale poli-afspraak IBD, die patiënten ondersteund met Inflammatory Bowel Disease. Tevens is eind juli gestart met de pilot videoconsulten op de MDL.

 

Videoconsulten voor de poli MDL

Patiënten die meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkankerscreening komen nu fysiek naar het ziekenhuis. Echter, deze patiëntengroep kan ook digitaal gezien worden. Komende maanden wordt er in het St. Jansdal een pilot videoconsulten uitgevoerd voor o.a. deze patiëntengroep. Tijdens deze pilot wordt gekeken hoe zowel de patiënt als zorgverlener videoconsulten ervaren. Deze informatie zal gebruikt worden om videoconsulten een vast onderdeel van het poli-proces te laten worden.

Videoconsulten kunnen uitgevoerd worden op een polikamer, maar focus werkplekken zijn hier ook zeer goed geschikt voor. Voor een voorbeeld van een focus werkplek, zie onderstaande afbeelding (figuur 1). In het St. Jansdal worden enkele focus werkplekken gerealiseerd. Na enige tijd zal  met de zorgverleners worden geëvalueerd hoe ze het uitvoeren van digitale consulten in een focus werkplek hebben ervaren. Middels dit soort werkplekken proberen we digitale zorgverlening aantrekkelijk te maken voor de zorgverlener.

Digitale poli-afspraak IBD

Naast de videoconsulten wordt op de poli MDL ook een digitale poli-afspraak voor IBD-patiënten geïmplementeerd. De specifieke IBD (Inflammatory Bowel Disease) -patiënten die geschikt zijn voor de digitale poli-afspraak zijn chronische (stabiele) Crohn en Colitis Ulcerosa patiënten.

De digitale poli-afspraak zorgt ervoor dat patiënten thuis via de computer, tablet of smartphone hun gezondheid kunnen volgen. Met het invullen van vragenlijsten worden patiënten thuis gemonitored door de zorgverlener en kan in geval van afwijkende waarden een telefonisch en/of fysiek en/of videoconsult worden afgesproken. Dit maakt de digitale poli-afspraak IBD een waardevolle e-health toepassing: digitaalals het kan, fysiek als het moet.

Voordelen digitale zorgverlening

Deze voorbeelden van digitale zorgverlening geven de patiënt en het ziekenhuis verschillende voordelen. Ten eerste hoeft de patiënt minder vaak fysiek naar het ziekenhuis te komen.  Digitale zorgverlening is daardoor minder belastend voor de patiënt en draagt bij aan duurzaamheid. Ten tweede krijgt de patiënt meer regie, omdat de patiënt bijvoorbeeld zelf kan bepalen wanneer hij/zij een vragenlijst invult. Tenslotte is deze digitale zorgverlening een goed middel om om te gaan met de toenemende zorgvraag.  Omdat patiënten die gebruik maken van deze zorgverlening minder tijd vragen van de zorgverleners kan de vrijgemaakte tijd gebruikt worden om andere patiënten te zien. Op deze manier vindt de zorg op de juiste plek plaats!

Figuur 1: Een voorbeeld van een focus werkplek. In dit geval de ‘BOW Two’ van het bedrijf BOW