Ontzorgen in zorglogistiek

 

Kennisproducten voor implantatenregistratie

 

Onze kennis en ervaring met betrekking tot implantatenregistratie hebben wij gebundeld in kennispakketten. Wij hebben een drietal kennispakketten ontwikkeld waarmee u uw implantatenregistratie project efficiënt, doelmatig en kosteneffectief kunt uitvoeren.

PAKKET 1

Nulmeting Implantatenregistratie

Deze nulmeting geeft een antwoord op uw implantatenregistratie vragen, o.a.:

 • Waar staat mijn organisatie in relatie tot de wet- en regelgeving?
 • Hoe kan mijn organisatie haar implantatenregistratie doelstellingen bereiken?
Doelstelling
 • Gedeeld inzicht in in wet- en regelgeving implantatenregistratie en huidige situatie implantatenregistratie
 • Visie op implantatenregistratie voor eigen organisatie ontwikkelen
Resultaten
 • Rapportage ‘Nulmeting Implantatenregistratie’
 • Actuele stand van zaken van relevante wet- en regelgeving
 • Visie en vervolgstappen implantatenregistratie incl. een mogelijke doelarchitectuur op hoofdlijnen
Aanpak
 • Digitale vragenlijst voorafgaand aan nulmeting
 • Nulmeting met daarin de volgende onderdelen:
  1. Interviews met betrokkenen in implantatenregistratie
  2. Bezoeken van voorraadlocatie’s
  3. Quick-scan implantatenassortiment
 • Terugkoppeling middels een workshop ‘Implantatenregistratie’

PAKKET 2

Businesscase implantatenregistratie

Een aanpak voor het schrijven van een businesscase ten aanzien van uw implantatenregistratie project.

Doelstelling
 • Realistisch overzicht van de kosten en baten van implantatenregistratie.
 • Een aanpak om de baten te realiseren.
Resultaten
 • Advies over fasering en planning van uw implantatenregistratie project
 • Inzicht in de opbrengsten en de kosten van uw project
 • Een aanpak voor de batenrealisatie
Aanpak
 • Faseren en plannen van het project
 • Opvragen offertes bij leveranciers
 • Berekenen interne kosten
 • Kwantificeren van baten

PAKKET 3

Scanbaar maken steriele medische hulpmiddelen

Een bewezen aanpak voor het scanbaar maken (en houden) van uw assortiment medische hulpmiddelen.

Doelstelling
Het scanbaar maken van steriele medische hulpmiddelen ten behoeve van medische registratie en logistieke verwerking.
Resultaten
 • Getrainde/geïnstrueerde mensen in het scanbaar maken van steriele medische hulpmiddelen
 • Een aanpak voor het scanbaar maken, waaronder templates en werkinstructies.
 • Scanbaar assortiment van productgroep naar keuze
 • Voorraadstand productgroep naar keuze
 • Houdbaarheidscontrole van deze productgroep
Aanpak
 • Training in barcodes, scanbaarheid en standaard aanpak ‘scanbaar maken’
 • Keuze van productgroep voor uitvoeren standaard aanpak
 • Begeleiding bij ‘scanbaar maken’ gekozen productgroep